Welkom en Shalom 


Shalom: Vrede wens ik je en heelheid.

  • Vrede met jezelf, vrede met je verleden
  • Vrede met God en mensen
  • Vrede en blijdschap voor nu en in je toekomst


Filippenzen 4: Vraag God wat u nodig hebt, "dan zal

de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,

uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaren"


TotalBalance coaching bij Shalom-Coaching is gefundeerd en gedragen door bijbelse principes.

Wij kunnen liefhebben - God, onszelf, anderen -,

omdat God ons eerst liefhad. Zijn waarheid maakt vrij!


Ik ondersteun je graag in een coaching traject.